პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება (Cookie)

შპს „ბიონჯი“-ი, ჩვენი ფილიალები, მშობელი და შვილობილი კომპანიები (ერთობლივად „ბიონ“-ი) დარწმუნებულია მონაცემთა შეგროვებისა და გამოყენების გამჭვირვალობაში. როგორც ვებ-გვერდების სხვა ბევრი მფლობელი, ჩვენ გამოვიყენებთ მონაცემთა ავტომატური შეგროვების ფორმას, როგორიცაა ქეში - ვებ-გვერდებიდან („საიტებიდან“) კონკრეტული ინფორმაციის მისაღებად , და ამ მონაცემთა შეგროვების პოლიტიკაში (ქეში Policy) ჩვენ განვმარტავთ თუ ჩვენს ვებ-გვერდებზე („საიტებზე“) როგორ და როდის ვიყენებთ ქეში -ს. ჩვენი საიტების სტუმრობისას, ჩვენ ან მესამე მხარეები, კერძოდ Google Analytics და Google Retargeting (გუგლ ანალიტიკა და გუგლ პლატფორმის შეცვლა) შეგვიძლია განვათავსოთ რიგი ქეში ან მსგავსი ტექნოლოგიები (როგორიცაა პიქსელ ტეგები, ვებ-შუქურები, სუფთა გიფები, ჯავა სკრიპტები და ადგილობრივი საცავი). ეს ქეში და მსგავს ტექნოლოგიები წინამდებარე პოლისში მოხსენიებულია როგორც უბრალოდ „ქეში “. სესიაზე დაფუძნებული ქეში მოქმედია მხოლოდ იმ პერიოდში, სანამ თქვენი ბრაუზერი გახსნილია და ავტომატურად იშლება, როდესაც თქვენს ბრაუზერს დახურავთ. მუდმივი ქეში მოქმედია მანამ, სანამ თქვენი ბრაუზერი არ წაშლის მათ, ან მანამ სანამ ამოიწურება მათი მოქმედების ვადა. ჩვენ გამოვიყენებთ როგორც სესიაზე დაფუძნებულ. ასევე მუდმივ ქეში -ს.

ზოგ შემთხვევებში, ქეში შესაძლებელია გამოვიყენოთ ისეთი ინფორმაციის შესაგროვებლად, რომელიც მიეკუთვნება პერსონალურ მონაცემებს, ან შეიძლება გახდეს პერსონალური მონაცემები, თუ მათ გავაერთიანებთ სხვა სახის ინფორმაციასთან. ამ შემთხვევაში, წინამდებარე კამბიუმ "ბიონჯი"-ს პოლიტიკას (Cambium BEON Policy) დაემატება „ბიონჯი“-ის მონაცემთა უსაფრთხოების პოლიტიკა (BEON Data Privacy Policy ).

რა არის ქეში ?

ქეში . ქეში ეს არის კომპიუტერის კოდირების მცირე ნაწილი, რომელსაც თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკს ვაწვდით თქვენი ბრაუზერის მეშვეობით. იგი ჩვენს ვებ-სერვერებს საშუალებას აძლევს მოახდინოს მომხმარებელთა იდენტიფიცირება და შეაგროვოს კონკრეტული ინფორმაცია საიტების მოხმარების შესახებ. ზოგი ქეში საშუალებას გვაძლევს გაგიმარტივოთ ჩვენს საიტებზე და სერვისებზე ნავიგაცია, მაშინ, როდესაც სხვები გამოიყენება ავტორიზაციის პროცესის დაჩქარების მიზნით, ან საშუალებას გვაძლევს თვალყური ვადევნოთ თქვენს აქტივობებს ჩვენს საიტებსა და სერვისებზე. ვებ- ბრაუზერების უმრავლესობა ავტომატურად ახდენს ქეში -ს მიღებას, მაგრამ თუ თქვენთვის უფრო ხელსაყრელია, შეგიძლიათ მოახდინოთ ქეში ფაილების დეაქტივაცია, ან თავიდან აიცილოთ ქეში-ს მიღება თქვენი ბრაუზერის კონფიგურაციიდან, უარი თქვათ მათ მიღებაზე ან ქეში -ს თქვენს მყარ დისკზე განთავსების შესახებ მიიღოთ შეტყობინება. ჩვენი საიტების ვიზიტორები, რომლებიც გათიშავენ ქეში-ს მიღებას, შეძლებენ საიტების კონკრეტული ნაწილის გახსნას, რა დროსაც, რამოდენიმე ფუნქცია არააქტიური იქნება.

სუფთა გიფები , პიქსლ ტეგები და სხვა ტექნოლოგიები . სუფთა გიფები (Clear GIFs) ეს არის ქეში ფუნქციების მსგავსი, მცირე გრაფიკა უნიკალური იდენტიფიკატორით, რომელიც ინახება თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე, სუფთა გიფები ვებ-გვერდებზე ჩამატებულია უხილავად. სუფთა გიფები (ასევე, ცნობილი როგორც ვებ შუქურები, ვებ-ხოჭოები ან პიქსელ ტეგები), შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენს საიტებთან დაკავშირებით სხვა ფუნქციებთან ერთად, რათა საიტზე ვიზიტორების ქმედებები გავაკონტროლოთ, რაც გვეხმარება საიტის კონტენტის მართვაში და მისი გამოყენების სტატისტიკის შესადგენად. ჩვენ, ან ჩვენი მომსახურების პროვაიდერები ასევე სუფთა გიფებს იყენებენ მომხმარებლების HTML ელექტორნულ ფოსტაზე, რათა დაგვეხმარონ ელ-ფოსტაზე პასუხის დაბრუნების რეიტინგის კონტროლში, განსაზღვრონ თუ რამდენჯერ მოხდა ჩვენი ელ-ფოსტის ხილვა და გააკონტროლონ თუ რამდენჯერ მოხდა ჩვენი ელ-ფოსტის გადაგზავნა. ასევე მომხარების ინფორმაციის აღება შეგვიძლია ჯავა ჩანაწერებიდან (java script), ჟურნალი ფაილებიდან და სხვა წყაროებიდან.

ვიჯეტ მოწყობილობები . ჩვენი საიტები შეიძლება შიეცავდეს ვიჯეტებს (widgets). ვიჯეტი ეს არის მინი-პროგრამა რომელიც გაწვდით სპეციალურ მომსახურებას ჩვენი კომპანიიდან (მაგ. ახალი ამბები, თვალსაზრისები, მუსიკა და ა.შ.). ვიჯეტების საშუალებით შეიძლება ინფორმაციის შეგროვება და ასევე ვიჯეტის საშუალებით შეიძლება ქეში-ს დაყენება. ვიჯეტების საშუალებით მიღებული ინფორმაციის მართვა ხდება იმ კომპანიის უსაფრთხოების პოლიტიკით, რომელმაც იგი შექმნა.

მესამე მხარის ანალიტიკა . მესამე მხარის ანალიტიკის ხელსაწყოს, მათ შორის Google Analytics-ს ვიყენებთ ამ ინფორმაციის მოსაგროვებლად, მონიტორინგისა და ანალიზისთვის, რათა მოვახდინოთ საიტების და სერვისების ფუნქციონირების, მომხმარებელთა კეთილგანწყობის ამაღლება და მომხმარებელთა საჭიროებაზე მორგება. ქეში-ს მიერ გენერირებული ინფორმაცია ჩვენი ვებ-გვერდის თქვენს მიერ მოხმარების შესახებ, მათ შორის თქვენი IP მისამართი გამოყენებული იქნება Google-ის მიერ ჩვენი საიტის თქვენს მიერ მოხმარების შესაფასებლად, ჩვენი საიტის აქტივობის შესახებ ანგარიშის შესადგენად და ინტერნეტის მოხმარებასთან დაკავშირებული სხვა სერვისების მისაწოდებლად. ასევე, Google-მა ეს ინფორმაცია შესაძლებელია მიაწოდოს მესამე მხარეებს საჭიროების შემთხვევაში, კანონის ფარგლებში, ან თუ მესამე მხარეები ახდენენ ამ ინფორმაციის Google-ის სახელით დამუშავებას. Google არ შეყავს თქვენი IP მისამართი არც ერთ სხვა მონაცემში, რომელსაც Google ფლობს. თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების დაყენებისას, შეგიძლიათ მსგავსი ქეში -ის საცავში მიღების გათიშვა. ასევე, შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ Google მონაცემების ჩაწერა, რომლებიც გენერირებულია ქეში -ის მიერ და Google-ის იმ მონაცემების დამუშავება, რომელიც ჩამოტვირთულია ბრაუზერის მოდულში (browser plugin-ში) და თქვენი ქვეყნის არჩევით. Google ვებ-გვერდი შეიცავს ანალიტიკის ( Analytics ) შესახებ დამატებით ინფორმაციას და Google-ის უსაფრთხოების პოლიტიკის გვერდებს ( Google’s privacy policy pages).

ჩვენს მიერ გამოყენებული თითოეული ქეში-ს შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ჩვენს მიმდინარე ქეშის ჩამონათვალში ქვემოთ. მოცემული ჩამონათვალი პერიოდულად ახლდება, ისე, რომ შეიძლება გაჩნდეს დამატებითი ქეში-ს, რომლებიც ქვემოთ არაა მოცემული.

ჩვენს საიტებზე ვიყენებთ ქეში-ს ოთხ სხვადასხვა სახეობას, ჩამოთვლილი მიზნების შესაბაბამისად:

• • ძირითადი ქეში . ეს ქეში , ზოგჯერ მოხსენიებული, როგორც „მკაცრად საჭირო“, საჭიროა ჩვენი საიტების მუშაობისთვის (მაგალითად ჩვენს ვებ-გვერდზე დაცულ ნაწილში შესვლის დროს იდენტიფიცირებისათვის და სახიფათო ქმედებების განსაზღვისათვის). ეს ქეში საშუალებას გაძლევთ გადაადგილდეთ საიტზე და გამოიყენოთ მისი ფუნქციები. ამ ქეში გათიშვა შეაფერხებს საიტის მუშაობას და შეგიზღუდავთ ფუნქციებთან და სერვისებთან წვდომას.

• • ქეში ანალიტიკა და მუშაობა. ეს ქეში საშუალებას გვაძლევს გავაანალიზოთ ქმდებები ჩვენს საიტებზე რათა გავაუმჯობესოთ და დავამუშაოთ ჩვენი საიტების მუშაობა და მოვახდინოთ მუშაობის შესახებ ანგარიშის შექმნა. მაგალითად, ამ სახის ქეში ვიყენებთ ვიზიტორთა და მომხმარებელთა ქცევის ანალიზისთვის, შესაბამისი კონტენტის შესაქმნელად, ან იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ვიზიტორებმა ადვილად იპოვონ მათთვის სასურველი ინფორმაცია ჩვენს საიტებზე. ეს ქეში აგროვებს ინფორმაციას, თუ როგორ გამოიყენება საიტები ვიზიტორების მიერ, რომელი საიტებიდან გადმოვიდნენ ვიზიტორები, თითოეული მომხმარებლის ვიზიტების რაოდენობას ჩვენნს საიტზე ვიზიტორის მიერ გატარებულ დროს. ერთ მხრივ, ამას ვაკეთებთ რათა განვსაზღვროთ და დავითვალოთ ვიზიტორთა რაოდენობა, და ვნახოთ, თუ რა ქმედებებს ასრულებენ ჩვენს ვებ-გვერდზე. ანალიტიკური ქეში ასევე გვეხმარება განვსაზღვროთ ჩვენი სარეკლამო კამპანიების მუშაობა, რაც დაგვეხმარება ჩვენი სარეკლამო კამპანიის გაუმჯობესებასა და ჩვენი საიტების კონტენტის ოპტიმიზაციაში მათთვის, ვინც ჩვენთან რეკლამებითაა დაკავშირებული.

• • ფუნქციონალური ან პრიორიტეტი ქეში . ეს ქეში გამოიყენება რათა გიცნოთ, როდესაც ჩვენს ვებ-გვერდზე დაბრუნდებით. ისინი გამოიყენება ჩვენს საიტზე თქვენს მიერ შეყვანილი ინფორმაციის და თქვენი არჩევანის დასამახსოვრებლად (როგორიცაა თქვენი მომხმარებლის სახელი, ენა და რეგიონი). ისინი ასევე იმახსოვრებენ თქვენს უპირატესობებს, რომელთა დამახსოვრებაც ხდება მუდმივი ქეში გამოყენებით, და ჩვენი საიტის შემდგომი ვიზიტისას არ მოგიწევთ ამ პარამეტრების ხელახალა არჩევა.

• • სარეკლამო ქეში . ეს ქეში იმახსოვრებს თქვენს ონლაინ აქტივობებს, რათა მოგაწოდოთ რეკლამა და მოახდინოს რეკლამის მუშაობის კონტროლი, საშუალებას აძლევს სარეკლამო ქსელს მოგაწოდოთ თქვენთვის შესაფერისი რეკლამა, ჩვენს ვებ-გვერდებზე თქვენი აქტივობის საფუძველზე (რასაც ზოგჯერ მოიხსენიებენ როგორც „ქმედების თრექინგი“ ან „მიზნობრივი რეკლამა“). ამ ქეში -მ შეიძლება გამოიყენოს ინფორმაცია თქვენი ვიზიტის შესახებ და განსაზღვროს თქვენთვის ის რეკლამა, რომელმაც შესაძლოა დაგაინტერესოთ და დაიმახსოვრებს თუ რომელი ბრაუზერით მოხდა ვებ-გვერდზე სტუმრობა. ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ ქეში , BEON-ის სერვისების მესამე მხარის ვებ-გვერდებზე გასატანად. მაგალითად, თუ ჩვენს ვებ-გვერდს სტუმრობთ, შემდეგ შეიძლებაბიონჯის პროდუქციის ან სერვისევის რეკლამა იხილოთ მომავალში, მესამე მხარის ვებ-გვერდებზე გადასვლისას.

დამატებითი ინფორმაცია ჩვენს მიერ გამოყენებული ინდივიდუალური ქეში -ს შესახებ, თუ რატომ გამოვიყენებთ თითოეულ მათგანს და პერიოდი, თუ რამდენ ხანს დარჩება თქვენს მოწყობილობაში იგი, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ქეში პარამეტრების გვერდზე.

როგორ გამოიყენება ქეში რეკლამაში ?

ქეში გვეხმარება მომხმარებელს უფრო ეფექტურად მივაწოდოთ ის რასაც ჩვენ და ჩვენი პარტნიორები ვთვლით დაინტერესებული იქნება Cambium Networks-ით. ასევე ისინი გვეხმარება აუდიტის მონაცემების, კვლევისა და ანგარიშის მოწოდებაში, და იმის ცოდნაში, თუ როდის მოხდა კონტენტის თქვენთვის ჩვენება.

რამდენ ხანს რჩება ქეში თქვენს მოწყობილობაზე ?

ზოგი ქეში თქვენს მოწყობილობაზე რჩება სესიების გახსნის პერიოდში. მათ ვადა არ გასდის როდესაც თქვენ ბრაუზერს ხურავთ. ეს ქეში არის „მუდმივი“ ქეში . მუდმივი ქეში -ს თქვენს მოწყობილობაზე დარჩენის დრო განსხვავდება ქეში -ს ხასიათის მიხედვით. ჩვენ და სხვები მუდმივ ქეში -ს გამოვიყენებთ სხვადასხვა მიზნებისათვის, როგორიცაა თქვენი პრიორიტეტების დასამახსოვრებლად, რათა შემდეგ ვიზიტზე ისინი ხელმისაწვდომი იყოს, და ჩვენს ვებ-გვერდზე თქვენი ვიზიტის, დაბრუნების, მისი გამოყენების უფრო ზუსტად აღსარიცხვად, ასევე რეკლამების ეფექტურობის დასადგენად.

სხვა ქეში მუშაობს ბიონჯის სერვისების სტუმრობის ბოლომდე, კონკრეტული ვებ-სესიის ჩატვირთვისას. ეს ქეში დროებითია და ავტომატურად იშლება ინტერნეტ ბრაუზერის დახურვისთანავე. ამ ქეში -ს ეწოდება „სესიის“ქეში .

ვინ გზავნის მოწყობილობაზე ქეში - ?

ქეში -ს განთავსება თქვენს მოწყობილობაზე ხდება ბიონჯი-ის, როგორც საიტის ოპერატორის მიერ. ეს ქეში იწოდება „პირველი მხარის“ ქეში . ზოგი ქეში თქვენს მოწყობილობაზე შესაძლოა განთავსდეს სხვა მხარის, მაგალითად Cambium Networks-ის მიერ, ცალკე Google Analytics-ში. ამ ქეში -ს ჰქვია „მესამე მხარის“ ქეში . მაგალითად, ბიონჯის-ის პარტნიორმა შეიძლება განათავსოს მესამე მხარის ქეში რათა ჩართოს ონლაინ ჩატის მომსახურება.

ქეში ასევე გამოიყენება ჩვენთვის და მესამე მხარისთვის ჩვენს ვებ-გვერდზე თქვენი ვიზიტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისათვის, ასევე იმის განსაზღვისათვის, თუ როგორ მუშაობთ ელ-ფოსტასთან და სხვა კონტენტთან. ქეში -ის საშუალებით ხდება ინფორმაციის (მაგალითად თქვენი ოპერატიული სისტემის, ბრაუზერის ვერსიის, და იმ URL-ის, რომლიდანაც შემოხვედით, მათ შორის ელ-ფოსტა და რეკლამა) შესახებ ინფორმაციის მიღება და გამოყენება, თქვენი გამოცდილების გასაუმჯობესებლად და ტრაფიკის სქემის განმარტებისთვის. ეს ტექნოლოგია ითვლის მომხმარებელთა რაოდენობას ვინც ეწვია საიტის კონკრეტულ სერვისს სპეციალური სარეკლამო ბანერიდან ბიონჯის-ის გარეთ ან, ვინც გადავიდა ლინკზე ან გრაფიკაზე ელ-ფოსტის საინფორმაციო ზოლიდან, რომელიც მიღებულია Cambium Networks-იდან.იგი ასევე გამოიყენება ბიონჯის საიტების გამოყენების შესახებ სტატისტიკის შესადგენად, ჩვენი საიტების ოპტიმიზაციის ანალიტიკისათვის, და გვეხმარება მოგაწოდოთ თქვენს ინტერესებზე მორგებული რეკლამა, როგორც მოცემულია დეტალურად ქვემოთ.

როგორ ვმართავ ქეში - ?

თუ გსურთ ქეში -ს გამოყენების შეზღუდვა, ეს შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერის მეშვეობით. ლინკი ყველაზე პოპლარულ ინტერნეტ ბრაუზერებზე ამის შესრულების შესახებ რჩევის მისაღებად მოცემულია ქვემოთ და ხელმისაწვდომი იქნება თქვენს მიერ არჩეული ინტერნეტ ბრაუზერიდან როგორც ონლაინ ასევე პროგრამიდან (როგორც წესი, ხელმისაწვდომი ღილაკით F1).

• • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/Block-enable-or-allow-ქეში

• • Google Chrome : https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647&p=cpn_ქეში

• • Mozilla Firefox : http://support.mozilla.org/en-US/kb/Blocking%20ქეში

• • Apple Safari : http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=32467

ვებ-გვერდის ვიზიტორებისთვის მეტი არჩევანის უზრუნველსაყოფად, თუ როგორ ახდენს Google Analytics მონაცემთა შეგროვებას, Google-მა დაამუშავა the Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Add –on რომელიც აწესრიგებს კომუნიკაციას Google Analytics JavaScript (ga.js)-თან და წყვეტს მონაცემთა Google Analytics-ში გადაგზავნას. Google Analytics Opt-out Browser Add-on-ის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None

დამატებითი ინფორმაცია

ქეში - შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად და იმის შესახებ თუ რა პრინციპით ვმუშაობ , შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მისამართზე : All About ქეში

კონფიდენციალურობა ბიონ - ზე

ბიონჯის მიზანმიმართულია კონფიდენციალურობაზე. ბიონ-ის კონფიდენციალურობისადმი მიდგომის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბიონ-ის მონაცემთა უსაფრთხოების პოლიტიკის გვერდზე ან დაგვიკავშრდით მისამართზე Support@beon.ge

როგორ დაგვიკავშირდეთ

ბიონჯის-ის მიერ ქეში გამოყენების შესახებ შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში დაუკავშირდით ბიონჯის ელ-ფოსტაზე Support@beon.ge

შპს ბიონჯი

მიმღები: სათაო ოფისი

ცოდნე დადიანის ქ. #7

საქართველო, თბილისი

ჩვენს მიერ წინამდებარე პოლიტიკა შეიძლება ნებისმიერ დროს შეიცვალოს. წინამდებარე გვერდზე „ბოლო განახლების“ სექციაში შეგიძლიათ იხილოთ პოლიტიკის უკანასკნელი განახლებები. ამ შეტყობინებაში ნებისმიერი ცვლილება შეიძლება მოხდეს როდესაც განახლებული პოლიტიკა ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენს ვებ-გვერდებზე.

უკანასკნელი განახლების თარიღი - 21 მარტი 2023წ.